ÜYELİK VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Dentanya Platformları üyelik sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacak), Bağlar Mah. 8.Sk No:11/B Bağcılar/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Dentanya Diş Malzemeleri ve Teknoloji Anonim Şirketi (Bundan böyle “DENTANYA” olarak anılacaktır) ile Dentanya Platformları’na üye olan kullanıcı (Bundan böyle “Üye” veya “Kullanıcı” olarak anılacak) arasında, Sözleşme’nin elektronik ortamda Üye tarafından onaylanması anında karşılıklı olarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR

Kullanım Koşulları: www.dentanya.com sitesine veya Dentanya Platformları'na erişerek elektronik ortamda Üye ile yapılan işbu sözleşme koşullarını,
Platform: www.dentanya.com mobil uygulamasını,
Üye/Kullanıcı: Dentanya Platform’ına üye olan, Platform’da satışa arz edilen mal ve ürümleri satın alan, Platformda sunulabilecek rapor, içerik, çeşitli bilgi ve materyallerden, işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,
Satıcı: Dentanya uygulaması üzerinden mal ve/veya hizmetin satışını yapan tüzel kişiyi,
ifade etmektedir.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Platform’da satışa arz edilen mal ve hizmetlerin satış koşullarının, Platformdan yararlanma koşullarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri
a) Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Platform’da satışa arz edilmiş olan mal ve hizmetlerden yararlanırken veya bu hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içindeki şartlara uyacağını, burada belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul etmektedir. Üye, ayrıca işbu Sözleşme’yi onaylamakla, Kullanım Koşulları’nı da kabul etmiş sayılacaktır.
b) Üyenin, Platform’a giriş için kullandığı “kullanıcı ismi”, “şifre” vb. bilgilerin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması tamamen Üye’nin sorumluluğunda olup, Üye’nin bu hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye’nin, diğer Üyelerin, Satıcının veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan dolayı Üye’nin kendisi sorumlu olacaktır.
c) Üye, SATICI’nın önceden yazılı izni olmaksızın bu site ve bu sitenin tüm içeriğini kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, aktaramaz, dağıtamaz veya bu içerikten türetilen işler yaratmak üzere kullanamaz.
d) SATICI tarafından satışa arz edilen ürünleri satın almak ve üyelerin kullanımına sunulan hizmetlere erişim sağlamak için “kayıt ol” seçeneğini kullanarak “kullanıcı hesabı” oluşturulması ve bu hesabın kullanıcıya ait e-posta aracılığıyla doğrulanması gerekmektedir. Üyelik esnasında paylaşılan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği konusunda tüm sorumluluk ÜYE’ye ait olup bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde 15 gün içinde SATICI’ya bildirimde bulunulmalıdır. Sisteme kayıt olunması ile ilgili yasal mevzuat gereği öngörülen tüm yasal izinler verilmiş olup kullanıcının açık rızasının var olduğu kabul edilecektir. Üyenin (kullanıcının) hesabının gizliliği ve korunması tamamen Üyenin (kullanıcının) sorumluluğunda olup üye (kullanıcı) bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi, kullanıma sunulan işlemlerin icrası, bir takım değişiklikler yapılması, yasal sorumluluk altına girilmesi halinde SATICI’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup bu işlemlerin üye/kullanıcı tarafından yapıldığı kabul edilecektir. Bu nedenle üye(kullanıcı) hesap bilgilerini gizli tutmak ve bu bilgilerini kimseyle paylaşılmamakla yükümlüdür. SATICI, "Platform"dan Üyeler/Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı " Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
e) Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve "Platform"da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, SATICI, gerektiğinde kullanıcıların/üyelerin IP adresini tespit edebilecek ve bunu kullanabilecektir. IP adresleri, kullanıcıları/üyeleri genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Kişisel bilgiler; ad-soyad, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. Üye/kullanıcı buna rıza göstermiş, işbu sözleşme ile izin vermiş sayılır.
f) Platform üzerinden yapılacak satış işlemleri ….. alt yapısı kullanılarak gerçekleştirilmekte olup üye, Platform üzerinden erişim sağlayarak bunları anladığını, bunlara uygun davranacağını ve SATICI’yı söz konusu işlemleri gerçekleştirebilmesi için yetkilendirdiğini kabul ve taahhüt eder. Kredi kartı ile online ödemeyi gerçekleştirmek için, Müşteri’nin, sipariş sırasında kart bilgilerini girmesi gerekmektedir. Uygulama, sipariş esnasında Müşteri’nin kart bilgilerini gizli ve güvenli bir biçimde girmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Ürün satış fiyatı, teslimat masrafları, taşıma araçlarına ilişkin bedeller ve diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretler, Müşteri’nin seçtiği kredi kartından, sipariş verildiğinde derhal tahsil edilecektir. Herhangi bir nedenle Müşteri tarafından Ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka/finans kuruşu tarafından iptal edilirse, Dentanya, teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
g) ÜYE, SATICI tarafından, mobil uygulama, e-posta, SMS (kısa mesaj) ve diğer her türlü iletişim kanalları aracılığıyla kendisine gönderilecek her türlü bilgilendirme, reklam, tanıtım ve pazarlama içerikli iletiye ve yapılacak diğer her türlü bildirime onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2. SATICI’nın Hak ve Yükümlülükleri
a) Platform’da yer alan her türlü bilgi, hizmet ve program SATICI tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın herhangi bir zamanda değiştirilebilir.
b) SATICI, Üye tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen kayıt ve koşullara uyulmaması veya üyelik sonrası bu koşulları sağlama imkanının ortadan kalkması halinde, önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Üye’ye verilmiş hakları geri alma ve kullanıcı hesabını kapatma hakkına sahiptir. Satın alma işlemlerinin gerçekleştiği süre zarfında bir işlemin çalıntı bir kredi kartı ile gerçekleştirildiğini veya işlemin suç işleme amacıyla bir araç olarak kullanıldığını tespit etmesi halinde, SATICI söz konusu işlemi derhal iptal etme ve üyeliği askıya alma hakkına sahiptir.
c) SATICI, Platform üzerinden yapılacak satış sözleşmesinde SATICI olarak bedelin ödenmesi halinde malı teslim ile yükümlüdür.

5. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

SATICI, işbu Sözleşme’yi kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak uygun göreceği zamanda, Platform’da ilan ederek değiştirebilir. Söz konusu değişiklikler Platform’da ilan edildikleri tarihten itibaren geçerlilik kazanacaktır. Üye’nin tek taraflı olarak Sözleşme’yi değiştirme hakkı yoktur.

6. MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir.

7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. İHTİLAFLARIN HALLİNDE YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ

İşbu Sözleşme’den doğan veya onunla ilgili olan her türlü ihtilaf ve anlaşmazlıklarda Bakırköy(İstanbul) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. TEBLİGAT

İşbu protokol ile ilgili her türlü tebligat işbu protokolün ilk maddesinde belirtilen adreslere yapılacaktır. Adres değişikliği yazılı olarak bildirilmediği sürece işbu protokoldeki adreslere yapılacak tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

10. GİZLİLİK

Taraflar, işbu üyelik sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilen diğer iş ve işlemler sebebiyle birbirlerinden edindikleri bilgileri taraflar arasında düzenlenen diğer sözleşmeler ve yasal mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, ticari sır olarak saklanacağını ve diğer tarafın onayı olmaksızın herhangi bir kişi veya şirkete açıklama yapmayacağını taahhüt eder.

11. YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme; üyenin kullanıcı kaydı yaparak üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.